Umeće asertivnosti – veština koja se stiče

umece-asertivnosti-trening

Asertivnost (ili samosvesno, samouvereno ponašanje kako se kod nas taj termin prevodi), je model interakcije sa okolinom koji omogućava fer i čiste odnose. Najjednostavnije rečeno, asertivnost znači biti iskren – prema sebi i drugima.

Potreba za asertivnošću konkretno u kontekstu komunikacije javlja se kada biste mnogo češće želeli da kažete “NE”, ali vas je strah da bi Vam to ugrozilo odnose sa ljudima , kada Vam je teško da se nosite sa konfliktnom situacijom, često osećate da puno dopuštate ili ste primetili da kad ne okolišate i direktno se izrazite, ljudi Vas etiketiraju kao agresivnu ili netaktičnu osobu.

Učenje i primena asertivnog ponašanja u organizacijama za cilj ima unapređenje komunikacionih veština i stvaranje kvalitetnijih međuljudskih odnosa, unapređenje produktivnosti timova, pametnije rukovođenje… što rezultira smanjenim brojem konflikata i redukovanjem stresa, samim tim i povećanjem efektivnosti.

Osnovna ideja i cilj ove obuke je da se učesnicima ukaže se na najznačajnije aspekte asertivnog ponašanja, što bi u kratkim crtama bili odgovori na ova pitanja: odakle mi potreba da se u nekim situacijama ponašam agresivno i po svaku cenu uđem u konflikt, a u nekom drugim da ostajem pasivno po strani? Zašto je asertivno ponašanje tako jednostavno u teoriji, a ponekad tako teško u praksi? Koliko moje ponašanje i interakcija sa okolinom zavisi od mojih misli i percepcije sebe i svakodnevnih događaja?

Svi smo mi ponekad i agresivni i pasivni i asertivni, samo je pitanje konteksta ili lične procene šta ćemo odabrati. Ova obuka omoogućava nam da asertivnost usvojimo kao dominantan model odnosa sa okolinom.

Radionica ima puno praktičnog rada, kako bi svi učesnici na konkretnim primerima imali mogućnosti da primene ono o čemu razgovaramo. Pohađanje ove radionice doneće Vašim timovima osveženje, novu perspektivu i kreirati atmosferu pogodnu za kreativan i produktivan rad.

Program treninga:

Satnica Modul Opis
10:00
11:00
Komunikacija
Karakteristike asertivne komunikacije u radnom okruženju
Vrste komunikacije i greške u komuniciranju.
Učimo kako da nekonstruktivne forme komuniciranja – agresivne, pasivne i pasivno agresivne pretvorimo u konstruktivne – asertivne.
11:00
11:15
Pauza Osveženje
11:15
12:45
Kreiranje asertivnih obrazaca u ponašanju Otkrivanje nesvesnih uzroka neasertivnog ponašanja i njihovo transformisanje u asertivne.
12:45
13:45
Pauza Ručak
13:45
15:15
Tipovi asertivne komunikacije Usvajanje različitih tipova asertivne komunikacije i njihove promene u različitim kontekstima.
15:15
15:30
Pauza Osveženje
15:30
17:00
Prevencija konflikta. Asertivno razrešenje konflikta Kako prevenirati konflikt koristeći asertivne tehnike ili ga konstruktivno okončati ukoliko je do njega već došlo.

 

Cena po polazniku: 100€

*** U cenu su uključeni materijali za polaznike, osveženje tokom pauza i ručak ***

Posebne pogodnosti:

  • Za dva polaznika iz iste organizacije, trening za trećeg polaznika je gratis
  • Za kompanije koje su od ranije korisnici naših usluga, odobravamo popust od 20%

UP life dr Snezana VidenovicDr Snežana Videnović ima preko dvadeset godina iskustva na rukovodećim pozicijama u ljudskim resursima u lokalnim, stranim, privatnim i državnim kompanijama. Diplomirani je pravnik, magistar nauka strategijskog menadžmenta i prvi doktor nauka sa odbranjenom tezom na temu Koučinga u Srbiji. Akreditovani je kouč od 2009. godine (Certified Executive Coach with a AoEC-a licence), UK. Osim toga, na ovim prostorima spada u najiskusnije koučing profesionalce. Kao kouč ima višegodišnje iskustvo u praktičnom radu sa klijentima.
 
Saznajte više na strani Reference

Prijava za trening

Prijavu za trening možete izvršiti putem telefona 063/230-577
ili jednostavnim popunjavanjem online formulara »