Prevencija i eliminacija stresa

Ako dopustite sebi da predugo budete izloženi prevelikom stresu, Vi, Vaš tim i kompanija u kojoj radite, možete platiti visoku cenu. Toksičan stres čiji se uticaj oseća duže vreme može da ugrozi Vaše zdravlje i radni učinak i da Vas spreči da efektivno upravljate svojim životom. Ukoliko ne promenite nešto u svom životu, i ne izborite se sa pritiscima, klatno životnog sata će se samo ubrzavati. Promena načina razmišljanja, korigovanje ponašanja i usklađivanje životnog stila sa željenim stanjem jedini je način za usporavanje našeg ličnog merača vremena.
Ipak, stres nije uvek štetan. Razuman nivo stresa može da Vam pomogne da dobijete energiju koja je potrebna da biste odgovorili na poslovne izazove i ostvarili važne ciljeve.
Trening se sastoji iz detaljne edukacije o fizičkim, emocionalnim, ponašajnim i socijalnim aspektima stresa.

Kome je ovo posebno izdanje treninga namenjeno?

Menadžerima koji su svakodnevno izloženi stresnim i odgovornim zanimanjima.

Svima koji se loše osećaju jer imaju:

  • nedovoljno vremena
  • previše obaveza
  • probleme sa kojima ne mogu da izađu na kraj
  • česte konfliktne situacije

Svima koji očekuju ili planiraju velike promene u poslovnom i/ili privatnom životu.

Svima koji znaju da mogu više i zaslužuju bolje, a ne znaju šta je uzrok tome što već nisu tamo gde bi trebalo da budu.

Veoma je koristan svima koji žele da nauče kako da bolje balansiraju obaveze i privatan život, da spreče premor i osećaju se zadovoljnijim u uslovima hronične izloženosti stresu.

Na ovom treningu imaćete priliku da kroz radionice i tehnike upravljanja stresom, putem interaktivnog rada u parovima i grupama, na najbolji način usvojite znanje i veštine.  Naravno, kako ova tema često bude uopštena, svaki od polaznika će imati priliku da na licu mesta  osmisli detaljan lični plan za prevenciju i eliminaciju stresa, uz pomoć i asistenciju obučenih trenera.

Cena : 300 €

(Za dva prijavljena polaznika trening za trećeg polaznika je gratis)

Prijava za trening

Naziv treninga: Prevencija i eliminacija stresa

Podaci o polazniku:
(* obavezna polja)

Ime i prezime *

Zanimanje

Stručna sprema

Mobilni telefon

E-mail *

Dodatne informacije

Kupon kod