Obuka top menadžera

UP life Obuka top menadžera

Izazovi i donošenje odluka

Ako ste umorni od problema koji se iznova ponavljaju u vašem preduzeću, ovaj trening bi trebalo da vam pomogne da nađete dodatnu snagu i obnovite svoje napore ali i da naučite nove načine i pristupe rešavanju problema, kroz razvitak praktičnih načina do win-win rešenja.

Upravljanje stresom

UP life kreativnostOvaj trening će istražiti štetne dugoročne efekte stresa na mentalno i fizičko zdravlje i dati sugestije za efikasno rešavanje Vaših individualnih stresova. Strategije koje predstavljamo obuhvataju promene u načinu života, tehnike upravljanja stresom kao što su relaksacije i vežbe, kao i upotreba muzike i humora. To može da bude i suočavanje sa stresom.

Šta ćete naučiti:

 • Prepoznati da je stres pozitivni, nezaobilazni deo naših života,
 • Identifikovati simptome hroničnog stresa,
 • Utvrditi kako životni izbor utiče na stres i kako se sa njim možemo izboriti birajući drugačije,
 • Razviti tehnike koje će ublažiti stres,
 • Početi da planirate dugoročnu strategiju protiv efekata stresa.

Upravljanje promenama

Ovaj trening će pomoći učesnicima da nauče kako da:

 • Prihvate da ne postoje normalni i nenormalni načini prihvatanja promena, ali mi moramo krenuti odatle gde jesmo,
 • Vide promenu kao nešto čega se treba plašiti i odbijati nego kao jedini put,
 • Razumeju da prilagođavanje promenama nije tehničko već pitanje stava,
 • Shvate da pre nego što prihvatimo stvari kakve će biti, moramo proći kroz proces,
 • Prihvate promenu kao mogućnost za samomotivaciju i inovaciju,
 • Identifikuju strategije koje pozitivno utiču na promene, tako što je čine poželjnom na radnom mestu

Inovativnost i kreativnost

Ovaj trening će omogućiti učesnicima da shvate koliki je značaj kreativnosti i inventivnosti u savremenom poslovanju. Učesnici će putem interaktivnih predavanja i radionice saznati:

 • Sve o kreativnom procesu
 • Koje su osnovne tehnike kreativnosti kroz radionice,
 • Stilove inovativnosti,
 • Kako menadžeri podstiču inovativnost.

Vođstvo

Na ovom treningu učesnici će saznati sve o procesu uspešnog vođenja. Teme koje će biti obrađene kroz interaktivne radionice:

 • Asertivnost
 • Liderstvo
 • Tipovi lidera
 • Pristupi liderstvu
 • Stilovi vođenja zaposlenih

Izvrsnost

Ove veštine Vam niko neće otkriti do kraja, ali na ovom treningu ćete saznati šta to razlikuje uspešne od neuspešnih.
Ovaj trening će omogućiti učesnicima da savladaju najbitnije veštine komuniciranja. Navešće Vas na razmišljanje o sebi samima, o tome na koji način komunicirate najpre sa samim sobom, bliskim osobama, prijateljima, kolegama na poslu, poslovnim partnerima.