Međuljudski odnosi

Međusobni odnosi u našem životu – roditelj-dete, brat-sestra, prijatelji, učenik-profesor, saradnici i drugi – su esencijalni za naše normalno funkcionisanje. Oni daju značenje, validaciju, snagu, podstrek, nadu i mnogo toga još našim godinama. Bez njih, možemo samo da zamislimo kako bi naš život izgledao – puko preživljavanje, ali i tada iznova bi se trudili i gajili nadu da ćemo se povezati sa nekim izvan nas samih.
Može se reći da ono što povezuje naše odnose jeste upravo sposobnost da komuniciramo, zato što kroz komunikaciju mi dobijamo i dajemo nešto. Tipično, što je efikasnija komunikacija – bolje shvatanje između pošiljaoca i primaoca – veći će biti kvalitet i trajanje našeg odnosa.
Pored toga, slušanje je jedna od najvažnijih veština koje možemo da imamo. Ukoliko ste sposobni da zaista čujete nekoga, veće su šanse da postignete boji stepen komunikacije, a samim tim i unapredite taj odnos.

Na primer:

  • Mi slušamo da primimo informacije
  • Mi slušamo da razumemo
  • Mi slušamo iz užitka
  • Mi slušamo da učimo

Uzimajući u obzir sve navedeno, neko bi rekao da bismo trebali biti izuzetno dobri u tome. Ali statistika kaže drugačije, i to da mi stvarno čujemo samo od 25 do 50% onoga što je izgovoreno.
Očigledno je da efikasna komunikacija i aktivno slušanje predstavljaju dve veštine koje su nephodne kako bismo unapredili naše odnose. I upravo je to ono na šta ćemo se fokusirati na ovom treningu. Da vam pomognemo da unapredite svoje odnose, tako što ćemo vam pružiti načine kako da boje komunicirate i kako bolje da slušate.

Kome je trening namenjen:

   • Svakome ko želi da unapredi odnose u svom životu
   • Svakome smatra da je upravo komunikacija razlog neuspeha sa drugim ljudima, kako lično tako i profesionalno
Cena : 2.500 RSD

Prijava za trening

Naziv treninga: Međuljudski odnosi

Podaci o polazniku:
(* obavezna polja)

Ime i prezime *

Zanimanje

Stručna sprema

Mobilni telefon

E-mail *

Dodatne informacije

Kupon kod