Dinamika timskih odnosa

U savremenom poslovnom svetu odavno je jasno da su ispravno upravljanje timovima, skladni međuljudski odnosi i vešto osmišljeno liderstvo ključ za produktivan rad organizacija.
Ova obuka za cilj ima da Vas upozna sa kompleksnom dinamikom grupe (radnog tima) i svim njenim vidljivim i skrivenim elementima.
Iako je svaka grupa svet za sebe i nosi specifičnosti i karakteristike njenih članova, za sve grupe zajednički su određeni obrasci po kojima funkcionišu. Otkrivanje ovih obrazaca, demistifikacija nesvesnih potreba članova tima i upoznavanje sa širom slikom života grupe omogućiće vašoj organizaciji probijanje barijera i nesputani kreativni kapacitet.
Naš trening grupi pristupa i spolja i iznutra jer je to jedini način za ispravno dijagnostikovanje postojećih ili potencijalnih problema.

Naučite na treningu:

  • Kako grupa misli i kako grupa oseća
  • Koje su osnovni grupni obrasci – svesni i nesvesni
  • Kako osmisliti i sprovesti pametno liderstvo
  • Kako rešiti delikatne probleme po pitanju hijerarhije i autoriteta
  • Kako pobediti antigrupu – destruktivne snage koje svaka grupa nosi sa sobom i pretvoriti ih u  produktivne
  • Koje su specifičnosti rada sa malom, srednjom i velikom grupom.

Obuka nudi širok spektar zanimljivih i primenljivih teorijskih alata, kao i jedinstvenu radionicu u kojoj ćete imati prilike da otkrijete nove stvari o sebi i svom timu!

Kome je trening namenjen:

  • Svim nivoima menadžmenta
  • HR Specijalistima

 

Prijava za trening

Naziv treninga: Dinamika timskih odnosa

Podaci o polazniku:
(* obavezna polja)

Ime i prezime *

Zanimanje

Stručna sprema

Mobilni telefon

E-mail *

Dodatne informacije

Kupon kod