Koučing

UP_life_koucingIako novijeg datuma, koučing je drevna veština, prirodni deo života i kao takav, postoji koliko i sama ljudska rasa. Još od najranijih dana ljudske istorije, stariji ili iskusniji pripadnici zajednice uče mlađe kako se lovi, kuva ili slika na zidovima pećina, kako bi i oni postali uspešni i priznati članovi plemena ili zajednice u celini. Ova vrsta praktične veštine vezane za podučavanje i dalje postoji u većini društava, do danas. Prvi pisani trag o sofisticiranom obliku rada sa ljudima, čiji je cilj bolje razumevanje ili svesnost, može se naći u najranijim radovima filozofije i religije, a prve prave koučing studije možemo pronaći u Ezopovim basnama.

Life koučing

UP life - Life koučing
Koučing je saznajna i praktična metoda koja ne zapostavlja čulnost i ne daje primat isključivo razumu. Koučing je otkrivanje, svest, i izbor. To je način da se efikasno osnaže ljudi da pronađu svoje sopstvene odgovore, prihvatajući promene. Koučing ih ohrabruje i podržava na putu donošenja važnih odluka. On odražava promenu u svesti: svesnost da postoji izbor i jasnije opredeljenje za izbor na osnovu vrednosnih kriterijuma.

Executive – Biznis koučing

Nesumljivo je da je koučing jedna od najbrže rastućih poslovnih pojava na svetu. Sve više se koristi kao profesionalni alat za razvoj i obuku zaposlenih, ali isto tako, postaje i sve jače ukorenjen u organizacioni život na različite načine.
Koučing je jedinstvena obuka koja se odvija na individualnim sesijama kouča i top menadžera, a utiče na povećanje radnih performansi menadžera oslobađajući ga stresa, pomažući mu da razluči dileme i savlada prepreke koji mu se nalaze na putu ka uspehu.
Izaberite koučing kao jedan od načina da postignete samopouzdanje i uspostavite kontrolu vremena, kako bi u potpunosti razvili talente i ostvarili svoje ciljeve.

Sportski koučing

S obzirom da je i sam termin – koučing preuzet iz sporta, sportisti najbolje razumeju koliko je on važan za njihov napredak. Svaka igra se odvija na dva polja: spoljašnjem i unutrašnjem. Spoljašnja igra se odigrava na spoljnim arenama da bi se prevazišle prepreke i postigao eksterni cilj. Unutrašnja igra se odvija u umu igrača, a prepreke su: strah, sumnja u sebe, poremećaji u percepciji, ograničenja i pretpostavke. Kouč pomaže sportisti da iz unutrašnje borbe izađe kao pobednik i da prevaziđe samonametnute prepreke koje ga sprečavaju da ostvari svoj puni potencijal.

Timski koučing

Koučing je koncept koji povećava verovatnoću sprovođenja istinskih promena ponašanja, usklađivanje interesovanja i ciljeva pojedinaca sa organizacijskim očekivanjima, kao i razvoj međusobnog poverenja, poštovanja i motivacije za postizanje najboljih performansi. Kao metoda razvojne obuke grupe, podrazumeva i podržava inicijative promena u načinu razmišljanja, ponašanja i delovanja.
Koučingom se usklađuju snage pojedinaca, ublažavaju slabosti i stvara partnerstvo u okviru tima.

Šta su drugi rekli:

Sonja Jovanovic, HR Assistant Director, Ernst & Young

Snezana was my professional coach last year. We had 10 koučing sessions that helped me enhance my professional attitude, as well as in resolving several professional dilemmas. Her approach was not to „tell me the correct answer“, but to lead me in order to find out answers myself. This was completely new, significant and different experience in my professional life. I highly recommend Snezana and encourage you to contact me should you wish to further discuss any matter related to our koučing sessions.
September 19, 2010

Daniela Miljan ‘Developing Leaders’, Team Koučing and Training for Leaders

Mrs. Snežana is a very skilled and talented Executive Coach. I had a opportunity to monitor her’s koučing sessions, where she was astonishing excellent. One of the best koučing sessions I’ve ever experienced as an assessor. Snežana was rewarded for her brilliant koučing work and demostration with highest scoring ever. If you need a coach, but also, a colleague and friend I would always recommend Snežana. Many good wishes! Daniela Miljan Executive Coach and Trainer
August 25, 2010

Marko Nikolic, Marketing & Communications at Ernst & Young

Ernst & Young hired Snezana to provide me with executive koučing program. We have worked on my koučing for over a year and so far I am more than happy with the results. My expectations from Snezana were high since I know something about koučing myself – Ernst & Young provides training in some basic koučing skills to its managers and I have been using these skills to coach my direct reports. It was of course much different once it was my turn to receive koučing, yet I knew very well what a powerful tool koučing can be and therefore I expected Snezana to help me significantly.

Snezana’s koučing approach and techniques are somewhat different than what I have encountered in the past. It took me some time to adapt to her koučing style but as our sessions went on, I appreciated her amazing listening ability more and more. By listening very patiently, and asking short but right questions, Snezana in time drove me from focusing on detailed descriptions of problems (‘complaints“) to instant thinking of action points („solutions“). It was a major change that paved the way to success of our koučing sessions.

I now look forward to taking my style of management and relationships further by working with Snezana for another year. I would recommend her koučing services without hesitation to any manager who struggles with excessive workload, time management, delegation issues, work/life balance and similar issues.

Boro Krstić , direktor, Univerzitet Bijeljina

Univerzitet Bijeljina sa sjedištem na Pavlovića putu u Bijeljini je u periodu januar-juli 2013. angažovao dr Snežanu Videnović, pre svega zbog njenog dugogodišnjeg iskustva u praksi, da sprovede obuku zaposlenih administrativnih radnika na Univerzitetu.
S obzirom da je Univerzitet Bijeljina naučno-nastavna ustanova koja upošljava stručan ali nedovoljno iskusan kadar, imajući u vidu da je reč o delatnosti od opšte društvenog interesa, smatrali smo da je razvoju veština zaposlenih neophodno pristupiti sistemski. Koučing je izabran kao metod kojim se radilo na unapređenju efikasnosti i liderskih veština najvišeg rukovodstva, a putem 6 specijalno dizajniranih treninga su se povećale veštine i znanja, a samim tim i učinak, kao i zadovoljstvo ostalih zaposlenih na Univerzitetu.

Moram da naglasim da je moj prvi i najvažniji cilj bio da poboljšam svoje prezentacione sposobnosti u pogledu javnih nastupa. Imajući u vidu da sam imao prilike da oprobam i druge metode koje su postojale na tržištu, koučing dr Snežane Videnović se pokazao kao veoma djelotvornim jer sam već posle dve sesije ostvario svoj najbitniji cilj i nastavio da usavršavam druge veštine.
Stoga mi je izuzetno zadovoljstvo da preporučim dr Snežanu Videnović svima koji hoće da rade kako na poboljšanju svojih individualnih sposobnosti, tako i na edukaciji i usavršavanju poslovnog okruženja.

Saznajte više na stranici Reference.