Istraživanja

UP life istrazivanja

Naš tim vam može pružiti podršku u sprovođenju različitih istraživanja koja se odnose na identifikaciju vrednosnog sistema i stavova koji utiču na ponašanje vaših zaposlenih. Sprovođenje istraživanja ima za cilj utvrdjivanje jaza izmedju postojećeg i poželjnog stanja, identifikovanje problema, utvrđivanje potencijalne fluktuacije zaposlenih, davanje predloga korektivnih mera i unapredjenje korporativne kulture definisanjem efikasnih rešenja. Rezultati istraživanja pružaju osnov za definisanje smernica daljeg razvoja i unapređenja identifikovanih oblasti u pravcu željene kulture i niova zadovoljstva zaposlenih.
Predmet istraživanja:

  • Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih određenim motivacionim faktorima
  • Ispitivanje fluktuacije zaposlenih
  • Ispitivanje organizacione klime i kulture
  • Ispitivanje nivoa stresa i stepena sagorelosti zaposlenih
  • Ili bilo kog aspekta organizacionog ponašanja