Reference

Univerzitet Bijeljina logoS Leasing logo
Dunav osiguranje logoErnst and Young logo
Telenor logoNLB logo
Academy of Executive Coaching logoBusiness Academy logo
Infoarena Poslovni Servisi logoZavod za udzbenike logo
Daniela Miljan logoPharmanova logo
Regent Park Community Health Centre logoKrinex doo logo
Poliklinika Gracia medika logoClinica Nova logo
Alca Trgovina logoKleffmann Bulgaria logo
Gebrüder Weiss logoProfile Marketing and Branding Agency logo
Druga ekonomska škola logoBN televizija logo
Beogradska bankarska akademija

 

 

Ocene polaznika treninga Personalna sinteza

 

Tatjana NikolićTatjana Nikolić,
Specijalistička stomatološka ordinacija DR. TATJANA NIKOLIĆ

Kod dr Snežane Videnović sam posećivala trening na temu Personalna sinteza. Mislim da je Snežana odličan edukator, ume da drži pažnju, pod njenom supervizijom, postigla sam ostvarenje sopstvenih ciljeva. Na njenim treninzima se smenjuju tehnike kojima ona svoje polaznike stimuliše da budu aktivni učesnici koji doprinose grupnom napredku. Preporučujem svakom ko želi da razvije sposobnost dubinskog razmišljanja o svetu i sebi, da se obrati dr Snežani Videnović.
Ako je ocena od 1 do 5 merilo nečije vrednosti, ja joj dajem čistu desetku.

Marija ĐorđevićMarija Đorđević, apsolvent Pravnog fakulteta

Trening koji sam pohađala je izuzetno važan za moj dalji razvoj i karijeru, pre svega zato što se kao apsolvent Pravnog fakulteta kome je ostao još samo jedan ispit do diplomiranja, spremam za traženje posla. U tržišnoj utakmci ponude i potražnje radne snage, smatram da su moje šanse za zaposlenje povećane, jer sad imam veštine koje me preporučuju kod poslodavaca.

Teme su mi bile vrlo bliske i što je najvažnije – sve je primenjljivo u životu. Drago mi je što sam bila na treninzima, što sam delila to vreme sa ljudima sličnih interesovanja, posebno sa Snežanom koja je imala entuzijazma i strpljenja da nam sve vreme drži pažnju, da deli sa nama iskustvo, da odgovori na sva naša pitanja, i da da sve od sebe da iz nas izvuče najbolje. Hvala!

Milan ŠormazMilan Šormaz, službenik obezbeđenja Protexi Group Systema

U saradnji sa dr Snežanom Videnović prilikom boravka i edukacije na treningu Personalna Sinteza, kako bi razvio  licne  emocionalne i socijalne kompetence koje ce mi pomoći u daljem nastavku i razvoju karijere, mogu  da izrazim  čast i zadovoljstvo  da  kažem da je Snežana, vrlo inteligentna, šarmantna, strpljiva, pouzdana osoba, puna entuzijazma, posvećena radu sa klijentima koja primenom raznih tehnika i aktivnog učestvovanja od strane klijenta zna da  iz njega izvuče najbolje. Preporučujem da svakom ko zeli da radi na sebi i  na razvijanju svojih sposobnosti obrati dr Snežani Videnović.

 

Ponosni smo na saradnju s njima:

S Leasing logo
Ljiljana Drenški Cvrtila , Human Resources Specialist, Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.

Sa Snežanom Videnović uspješno smo surađivali u okviru edukacijskih programa kojima se razvijaju poslovne kompetencije naših zaposlenika. Prema našim zahtjevima i potrebama, gospođa Videnović je kreirala program razvoja pregovaračkih vještina koji su pohađali naši zaposlenici u S-leasingu, Beograd.
Radionica pregovaračkih vještina rađena je po principima suvremene interaktivne nastave u kojoj je bila nužna maksimalna uključenost svih polaznika. Njihove povratne informacije nakon raidonice su bile iznimno pozitivne, a ocjene odlične.

Iznimno smo zadovoljni našom poslovnom suradnjom sa Snežanom Videnović pri čemu naglašavamo njenu vrhunsku stručnost te neupitnu spremnost za prilagodbu sadržaja programa potrebama tvrtke ili trenutne situacije.
Iz istih razloga je odgovorno preporučamo za suradnju.


Univerzitet Bijeljina logo
Boro Krstić , direktor, Univerzitet Bijeljina

Univerzitet Bijeljina sa sjedištem na Pavlovića putu u Bijeljini je u periodu januar-juli 2013. angažovao dr Snežanu Videnović, pre svega zbog njenog dugogodišnjeg iskustva u praksi, da sprovede obuku zaposlenih administrativnih radnika na Univerzitetu.
S obzirom da je Univerzitet Bijeljina naučno-nastavna ustanova koja upošljava stručan ali nedovoljno iskusan kadar, imajući u vidu da je reč o delatnosti od opšte društvenog interesa, smatrali smo da je razvoju veština zaposlenih neophodno pristupiti sistemski. Coaching je izabran kao metod kojim se radilo na unapređenju efikasnosti i liderskih veština najvišeg rukovodstva, a putem 6 specijalno dizajniranih treninga su se povećale veštine i znanja, a samim tim i učinak, kao i zadovoljstvo ostalih zaposlenih na Univerzitetu.

Moram da naglasim da je moj prvi i najvažniji cilj bio da poboljšam svoje prezentacione sposobnosti u pogledu javnih nastupa. Imajući u vidu da sam imao prilike da oprobam i druge metode koje su postojale na tržištu, coaching dr Snežane Videnović se pokazao kao veoma djelotvornim jer sam već posle dve sesije ostvario svoj najbitniji cilj i nastavio da usavršavam druge veštine.
Stoga mi je izuzetno zadovoljstvo da preporučim dr Snežanu Videnović svima koji hoće da rade kako na poboljšanju svojih individualnih sposobnosti, tako i na edukaciji i usavršavanju poslovnog okruženja.

June, 2013.

Beogradska bankarska akademija
Tatjana Rusic,  Deputy Director, Kleffmann Serbia

Snezana is doing her job on excellent way. From my personal experience, I would like to say that it was so useful for me and also pleasure to be trained by her. Her approach for recognition the “week points and problems” and leading the person in process of changing is so professional and in same way gentle –the right balance for me. I would honestly recommend this program/training to anybody, who want to work on improvements in professionalism.


NLB logo
Ivan Grujic, Director of Insurance

I had the pleasure of working with Snežana in 2008, in Dunav insurance company. She is excellent leader, decision maker, very skilled HR professional with the right attitude. She was ably to create an honest yet frendly environment and impressed me with her empathy. It was very easy and pleasant to work with her. During 2009. she was my coach and the challenges that I had at the new position of CEO were easier with her support. In one word she is a great – PERSON/CHRO/COACH.

Imao sam zadovoljstvo da radim sa Snežanom 2008. god. u Dunav osiguranju. Ona je odličan vodja, donosilac odluka, veoma vešt profesionalac u ljudskim resursima, sa pravim stavom.Bila je sposobna da stvori iskreno a u isto vreme i prijateljsko okruženje i impresionirala me njena empatija. Bilo je lako raditi sa njom. U 2009. godini bila je moj coach i izazovi koje sam imao na novom položaju izvršnog direktora bili su lakši uz njenu podršku. Jednom rečju, ona je sjajna OSOBA/DIREKTOR/COACH

August 23, 2010

Telenor logo
Zora Mišović ,  Telenor d.o.o.

Snezana was highly professional and proactive in her activities. Provided valuable feedback and input for the partner team. She has sharp insight into problems and is capable of making decision in a stride so as to give her valuable contribution to the objective. Her skills, knowledge and dedication proved instrumental on many occasions.

Snežana je bila visoko profesionalna i proaktivna u svojim aktivnostima. Dobijala je odličnu povratnu reakciju od svih partnera u timu. Imala je oštar uvid u probleme i bila u stanju da donese odluke u hodu pa je njen doprinos ciljevima bio jako vredan. Njene veštine, znanja i posvećenost, bile su presudne u mnogim prilikama.

November 10, 2010

Academy of Executive Coaching logo
Alan Zepec , Faculty member/Business partner, Academy of Executive Coaching

Snežana was a participant at Academy of Executive Coaching. We started as participant-trainer relationship and finish as friends. Snežana is open, honest, enthusiastic person with a great sense for humor and feeling for other people. She was able to lead the whole group into a state of serious reflection and the other hand to furious humor. If you want to work seriusly with Snežana, great, if you want to lough and party with her, also great.

Snežana je bila učesnik Akademije za Executive Coaching. Započeli smo odnos kao učesnik – coach a završili kao prijatelji. Snežana je otvorena i iskrena osoba sa velikim entuzijazmom i smislom za humor, kao i osećanjima za druge ljude. Bila je sposobna da uvede celu grupu u stanje ozbiljnog promišljanja a sa druge strane u žestok humor. Ako želite da sa Snežanom radite ozbiljno, odlično, ako želite da se smejete sa njom, takodje – odlično!

September 2, 2010

Ernst and Young logo
Sonja Jovanovic, HR Assistant Director, Ernst & Young

Snezana was my professional coach last year. We had 10 coaching sessions that helped me enhance my professional attitude, as well as in resolving several professional dilemmas. Her approach was not to „tell me the correct answer“, but to lead me in order to find out answers myself. This was completely new, significant and different experience in my professional life. I highly recommend Snezana and encourage you to contact me should you wish to further discuss any matter related to our coaching sessions.

Snežana je bila moj profesionalni coach prošle godine. Imali smo 10 sesija koje su mi pomogle da poboljšam svoj profesionalni stav kao i rešavanje više profesionalnih dilema.Njen pristup nije bio „ reci mi tačan odgovor „ već me je vodila ka cilju – da nadjem odgovore sama. To je potpuno novo i značajno drugačije iskustvo u mom profesionalnom životu. Toplo preporučujem Snežanu i ohrabrujem vas da me kontaktirate ukoliko želite da dodatno razgovarate o bilo čemu u vezi naših coaching sesija.

September 19, 2010

Marko Nikolic, Marketing & Communications at Ernst & Young

Ernst & Young hired Snezana to provide me with executive coaching program. We have worked on my coaching for over a year and so far I am more than happy with the results. My expectations from Snezana were high since I know something about coaching myself – Ernst & Young provides training in some basic coaching skills to its managers and I have been using these skills to coach my direct reports. It was of course much different once it was my turn to receive coaching, yet I knew very well what a powerful tool coaching can be and therefore I expected Snezana to help me significantly.

Snezana’s coaching approach and techniques are somewhat different than what I have encountered in the past. It took me some time to adapt to her coaching style but as our sessions went on, I appreciated her amazing listening ability more and more. By listening very patiently, and asking short but right questions, Snezana in time drove me from focusing on detailed descriptions of problems (‘complaints“) to instant thinking of action points („solutions“). It was a major change that paved the way to success of our coaching sessions.

I now look forward to taking my style of management and relationships further by working with Snezana for another year. I would recommend her coaching services without hesitation to any manager who struggles with excessive workload, time management, delegation issues, work/life balance and similar issues.

Ernst i Young su unajmili Snežanu da mi pruži Executive Coaching program. Radili smo coaching više od godinu dana i do sada sam više nego zadovoljan rezultatima. Moja očekivanja od Snežane su bila velika, s obzirom da znam i sam nešto o coachingu. Ernst i Young su pružili obuku svojim menadžerima u osnovnim veštinama coachinga i ja koristim ove veštine u svojim izveštajima To je, naravno, sasvim drugačije kada je došao moj red da budem na coachingu, ali sam znao kako kako moćna stvar može da bude coaching u rukama dobrog coacha te sam očekivao da mi Snežana značajno pomogne.

Snežanin koučing pristup i njene tehnike su nešto drugačije od onih na koje sam nailazio u prošlosti. Trebalo mi je malo vremena da se prilagodim njenom stilu, ali su naše sesije napredovale i ja sam cenio njenu neverovatnu sposobnost slušanja sve više i više.Slušajući veoma strpljivo i postavljaju ći kratka ali prava pitanja, Snežana me vremenom dovela do toga da se fokusiram na detaljan opis problema i momentalno dodjem do rešenja problema. To je bila velika promena koja je utrla put ka uspehu naših koučing sesija.

Unapred se radujem daljem radu sa Snežanom još godinu dana.Preporučujem njene koučing usluge bez oklevanja bilo kom menadžeru koji se bori sa prekomernim poslom, problemom upravljanja kao i balansiranjem na relaciji život – posao kao i sličnim problemima.


Daniela Miljan logo
Daniela Miljan ‘Developing Leaders’, Team Coaching and Training for Leaders

Mrs. Snežana is a very skilled and talented Executive Coach. I had a opportunity to monitor her’s coaching sessions, where she was astonishing excellent. One of the best coaching sessions I’ve ever experienced as an assessor. Snežana was rewarded for her brilliant coaching work and demostration with highest scoring ever. If you need a coach, but also, a colleague and friend I would always recommend Snežana. Many good wishes! Daniela Miljan Executive Coach and Trainer

Gospodja Snežana je vrlo vešt i talentovan Executive Coach. Imala sam prilike da posmatram njene koučing sesije i ona je bila zadivljujuće odlična. Jedna od najboljih koučing sesija na kojima sam bila ocenjivač. Snežana je bila nagradjena za svoj briljantan koučing rad i demonstraciju, najvišom ocenom koju je ikada iko dobio. Ako vam treba coach ali, takodje i kolega i prijatelj, uvek preporučujem Snežanu. Puno lepih želja! Danijela Miljan, Executiv Coach and Trainer

August 25, 2010

Infoarena Poslovni Servisi logo
Carmen Majetić Pavić, Infoarena Poslovni Servisi

Snezana Videnovic is the person with high integrity, very professional and with deep and detailed knowledge in Human Resources Management. She has excellent presentation skills with inventive and out – of – the box approach in sharing her knowledge and ideas with others. It was great pleasure to cooperate with her during HR conference preparation and all audience really enjoyed to listen her on „9. SEE Human Resources Management Arena 2010“ in Zagreb. If you want to have somebody unique, creative and trustworthy, just call her.

Snežana Videnović je osoba visokog integriteta, veoma profesionalna i sa dubokim i detaljnim poznavanjem Menadžmenta Ljudskih Resursa. Ima odlične preyentacione veštine, vrlo je inventivna i sa nesvakidašnjim pristupom u prenosu svog znanja i idejadrugima. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo da saradjujem sa njom za vreme priprema HR konferencije i svi slušaoci su zaista uživali u njenom izlaganju na 9. HR Managemant Areni 2010, u Zagrebu. Ako želite nekog zaista jedinstvenog, kreativnog i od poverenja, samo je pozovite.

October 17, 2010

Zavod za udzbenike logo
Jelena Ivanović, PR – Pomoćnik direktora za strategiju i razvoj, Zavod za udžbenike

The collaboration between the employees in Zavod za udžbenike and Ms. Snežana Videnović can be defined as one of the most valuable business experiences. Snežana is higly professional in dealing with clients, eloquent, direct and suggestive. She is able to present various topics with ease of expression, with competence and in an attractive manner for the participants. It was a great pleasure to listen to her, and to apply the knowledge and skills that she presented in everyday practice.

Saradnja zaposlenih u Zavodu za udžbenike i Snežane Videnović (decembra 2010.) može se definisati kao jedno od najdragocenijih poslovnih iskustava. Odlike Snežaninog pristupa u ophođenju sa klijentima su, pre svega, visoki profesionalizam, elokventnost, neposrednost i sugestivnost. Pleni lakoćom izražavanja kojim učesnicima treninga predstavlja teme, stručnošću ali i atraktivnim načinom svojih izlaganja. Bilo je veliko zadovoljstvo biti njen slušalac i u svakodnevnoj praksi primeniti znanja i veštine koje je predstavila.

December 2010