14 avg

UP life nastavlja da vas iznenađuje!

Nada Blam će vam pokazati sve što treba da znate o

Javnom Nastupu

Nada Blam

Nada Blam

Sadržaj treninga:

 • Veštine komunikacije
 • Umetnost prezentacije
 • Prevazilaženje treme i unutrašnjih barijera
 • Neverbalna komunikacija
 • Priprema govora na svima razumljiv način
 • Verbalna komunikacija: disanje, artikulacija (izgovor), akcenti, dinamika govora – ritam i tempo, stil
 • Efektivno uticanje na publiku i upravljanje njenim stanjima
 • Harizma

Ovaj trening će vam omogućiti da:

 • Govorite sa više jasnoće i samopouzdanja
 • Osvojite publiku svojom energijom
 • Osnažite svoj lični uticaj
 • Proširite granice svojih prezentacionih mogućnosti
 • Izrazite sebe, svoje misli, znanje, stavove i osećanja na jasan i efektan način

Kome je trening namenjen

Trening je namenjen osobama svih profila koji se često nalaze u situacijama koje zahtevaju upečatljiv javni nastup:

 • svima koji žele da usavrše svoj javni nastup
 • menadžerima svih nivoa
 • predavačima
 • edukatorima
 • marketinškim stručnjacima
 • stručnjacima za prodaju

Datum održavanja treninga

19.09.2015. godine,
od 10-17 časova,
u prostorijama Up life Centra.

Prijava za trening

Naziv treninga: Javni nastup

Podaci o polazniku:
(* obavezna polja)

Ime i prezime *

Zanimanje

Stručna sprema

Mobilni telefon

E-mail *

Dodatne informacije

Kupon kod