Umeće asertivnosti

Asertivnost (ili samosvesno, samouvereno ponašanje kako se kod nas taj termin prevodi), je model interakcije sa okolinom koji omogućava fer i čiste odnose.  Potreba za asertivnošću konkretno u kontekstu komunikacije javlja se kada  biste mnogo češće želeli da kažete “NE”, ali vas je strah da bi Vam to ugrozilo odnose sa ljudima , kada Vam je teško da se nosite sa konfliktnom situacijom, često osećate da puno dopuštate ili ste primetili da kad ne okolišate i direktno se izrazite, ljudi Vas etiketiraju kao agresivnu ili netaktičnu osobu.

Učenje i primena asertivnog ponašanja u organizacijama za cilj ima unapređenje komunikacionih veština i stvaranje kvalitetnijih međuljudskih odnosa, unapređenje produktivnosti timova, pametnije rukovođenje… što rezultira smanjenim brojem konflikata i redukovanjem stresa, samim tim i povećanjem efektivnosti.

Osnovna ideja i cilj ove obuke je da se učesnicima ukaže se na najznačajnije aspekte asertivnog ponašanja, što bi u kratkim crtama bili odgovori na ova pitanja: odakle mi potreba da se u nekim situacijama ponašam agresivno i po svaku cenu uđem u konflikt, a u nekom drugim da ostajem pasivno po strani? Zašto je asertivno ponašanje tako jednostavno u teoriji, a ponekad tako teško u praksi? Koliko moje ponašanje i interakcija sa okolinom zavisi od mojih misli i percepcije sebe i svakodnevnih događaja?

Svi smo mi ponekad i agresivni i pasivni i asertivni, samo je pitanje konteksta ili lične procene šta ćemo odabrati. Ova obuka omogućava nam da asertivnost usvojimo kao dominantan model odnosa sa okolinom.

Radionica ima puno praktičnog rada, kako bi svi učesnici na konkretnim primerima imali mogućnosti da primene ono o čemu razgovaramo.

Pohađanje ove radionice doneće Vašim timovima osveženje, novu perspektivu i kreirati atmosferu pogodnu za kreativan i produktivan rad.

Realizacija u dva termina: 23.10.14. i 30.10.14. / 25.10.14. i 1.11.14.
Agencija Up life – Kosovska 15/2a

Moduli dvodnevnog treninga:

Modul Opis
Prvi dan Karakteristike asertivne komunikacije u radnom okruženjuKreiranje asertivnih obrazaca u ponašanju Učimo kako da nekonstruktivne forme komuniciranja – agresivne, pasivne i pasivno agresivne pretvorimo u konstruktivne – asertivne.Otkrivanje nesvesnih uzroka neasertivnog ponašanja i njihovo transformisanje u asertivne.
Drugi dan Tipovi asertivne komunikacijePrevencija konflikta. Asertivno razrešenje konflikta Usvajanje različitih tipova asertivne komunikacije i njihove promene u različitim kontekstima.Kako prevenirati konflikt koristeći asertivne tehnike ili ga konstruktivno okončati ukoliko je do njega već došlo.

 

Cena : 300 €
  • Za dva prijavljena polaznika trening za trećeg polaznika je gratis
  • Za individualne polaznike odobravamo popust od 20%

Prijava za trening

Naziv treninga: Umeće asertivnosti

Podaci o polazniku:
(* obavezna polja)

Ime i prezime *

Zanimanje

Stručna sprema

Mobilni telefon

E-mail *

Dodatne informacije