03 okt

HR Konferencija u Zagrebu

HRarena2012 3

HR Arena je raspravljala o najboljim praksama u upravljanju ljudskim resursima, kao i kako HR menadžeri mogu predvideti i rešiti neke od trenutno najzahtevnijih HR pitanja. Konferencija je obilovala temama koje se mogu svrstati u sledeće celine:

  • Organizaciona klima / kultura & organizacioni razvoj
  • HR strategija vs Poslovna strategija
  • Upravljanje talentima (Talent Management) & Leadership
  • Upravljanje promenama (Change Management) & Coaching

HR arena 2012
Konferencija je trajala dva dana. Između prvog i drugog dana konferencije bilo je VIP okupljanje, ili kako bi oni to rekli „domjenak“. Tačno je da je posle predivnog programa koji je izvela umetnica na harfi, tročlana ekipa iz Beograda pevala „Miljacku“.

Sve ostalo nije tačno.

HRarena2012 2